Chia sẻ bộ font Google Sans hỗ trợ tiếng Việt


Những người làm thiết kế đồ họa và website đều đã quen thuộc với bộ font Google Sans này, đây là bộ font chính chủ do Google tạo ra, được sử dụng trên các sản phẩm của Google từ nền tảng web cho tới các app di động.

Bộ font này được chuyển sang định dạng TrueType và OpenType đã hỗ trợ Tiếng Việt một cách đầy đủ. Mình xin chia sẻ lại bộ font này cho những ai chưa có, hy vọng giúp ích được cho mọi người.


Bộ font bao gồm:


  • GoogleSans-Regular
  • GoogleSans-Italic
  • GoogleSans-Medium
  • GoogleSans-MediumItalic
  • GoogleSans-Bold
  • GoogleSans-BoldItalic