32 cách ghép cặp font chữ hiệu quả khi thiết kế21. Gilroy và Jura


22. Scala và Scala Sans


23. Rockwell Bold và Bembo


24. Myriad Black và Minion


25. Souvenir và Futura Bold


26. Dax Bold và Caslon


27. Roboto và Montserrat


28. Antique Olive Bold và Chaparral


29. Aviano và Aviano Sans


30. TheSerif và TheSans


31. Renault Light và Apex-New


32. Calluna và Calluna Sans


Các bạn có thể tải các font trên tại đây: (Liên tục cập nhật)


Nguồn: CreativeBloq